ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο Δήμαρχος Νεστορίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2016 -2017.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 96.210,99€ (ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.48/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-07-2016 και ώρα 15:30:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες…
1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, της παράνομης θήρας και των πυρκαγιών

Με αφορμή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υλοτομία και τη θήρα της γείτονας χώρας Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27-06-2016, στο Δημοτικό κατάστημα Νεστορίου, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, συντονιστική σύσκεψη με φορείς του Νομού.

U

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και παραβρέθηκαν : ο Δήμαρχος Νεστορίου Πασχάλης Γκέτσιος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κων/νος Βάρνης, ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Λέκκος, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Καστοριάς, ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού κλιμακίου Νεστορίου, ο Υποδιοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου, ο Διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, εκπρόσωπος του 15ου Συντάγματος Καστοριάς, η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας Νομού Καστοριάς, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΣΕΑ και η Προϊσταμένη και υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς.

U
U

Στη σύσκεψη αναφέρθηκαν τα προβλήματα της αντιπυρικής προστασίας λόγω της έλλειψης προσωπικού και της μη επαρκούς και έγκαιρης χρηματοδότησης. Συζητήθηκαν διεξοδικά οι ενέργειες και οι προτάσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Νομού στην κατεύθυνση ιδιαίτερα της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης λαθροϋλοτομίας, παράνομης θήρας και πυρκαγιών. Τέλος αναφέρθηκαν οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί και δρομολογήσει η Πολιτική Προστασία του Νομού Καστοριάς προκειμένου η συνεργασία όλων των φορέων να αποδώσει κατά το καλύτερο δυνατόν σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου που απαιτείται αντιπυρική προστασία.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Την εξαιρετική κωμωδία “Ο Αρχοντοχωριάτης” του Μολιέρου, απολαύσαμε το βράδυ της Παρασκευής (24-6-2016), από τη θεατρική ομάδα του Γ.Ε. Λυκείου Άργους Ορεστικού.
Οι ταλαντούχοι νεαροί ηθοποιοί σκόρπισαν ατέλειωτο γέλιο και πρόσφεραν μια νότα ευφορίας και ξεγνοιασιάς, στους θεατές της κατάμεστης αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου.
Ο Δήμος Νεστορίου ευχαριστεί θερμά την θεατρική ομάδα αλλά και όλους τους συντελεστές της χθεσινής παράστασης.
Οι θερμές μας ευχαριστίες, συνοδεύονται με την προσμονή μας για τα νέα θεατρικά ταξίδια της ομάδας.

TheatrikhParastash